•  

Dankwoord voor benoeming Groen-Witter van het jaar

Hierbij wil ik eenieder bedanken voor de benoeming tot Groen-Witter van het jaar. Ik vind het een hele eer om deze titel met bijbehorende tegel en prachtige beeldje afgelopen zondag tijdens de nieuwjaarsreceptie te hebben mogen ontvangen. Wel vind ik dat alle vrijwilligers deze titel verdienen door hun diensten, op wat voor manier dan ook, voor de jeugd en senioren aan te bieden. Ik hoop dat ik nog vele jaren mijn diensten, in goede gezondheid, ten behoeve van deze geweldige club kan en mag blijven inzetten.

Giel van Emmerik

Terug naar het overzicht