•  

Historie

VV Den Dungen

Voorlopers van de huidige voetbalvereniging RKVV Den Dungen waren ASDO (Alleen Samenspel Doet Overwinnen 1927 - 1939) en DSV (Dungense Sportvereniging 1940 – 1952). Hoewel er twijfels bestaan over de juistheid van de oprichtingsdatum is statutair vastgelegd dat RKVV Den Dungen opgericht is op 8 mei 1952.

Rond het vijftigjarig jubileum is de geschiedenis van RKVV Den Dungen uitvoerig beschreven in een uiterst fraai en uit historisch oogpunt waardevol boekwerkje met de titel "Hoe de bal rolde……van de ‘wei van Woutjes  tot de Jacobskamp’’ .  

Accommodatieperikelen zijn mede bepalend geweest voor de teloorgang van de vooroorlogse voetbalverenigingen. Ook voor RKVV Den Dungen gold dat er nog al eens gedoe was rondom speelvelden en gebouwen. Het nodige begrip, inzet van zelfwerkzaamheid en de medewerking van de lokale overheid zorgden er uiteindelijk wel voor dat eerst gevoetbald kon worden in de Paterstraat en vanaf 1972 in het Jacobskamp.  In het bestemmingsplan ‘Jacobskamp’  - tussen Tennispad, Paterstraat en Hooidonksestraat- zijn  vanaf 2011 sportvoorzieningen en woningbouw gerealiseerd.  Geheel overeenkomstig de uitgangspunten van het accommodatiebeleid werd er in opdracht van de gemeente een eigentijds sportcomplex voor voetbal en korfbal tot stand gebracht. Ruim 600 actieve sporters kunnen gebruik maken van 2 kunstgrasvelden en 1 natuurgrasveld voor voetbal, 2 kunstgrasvelden voor korfbal en een functioneel ingericht gebouwencomplex.
Het nieuwe sportpark – gelegen aan de rand van het dorp Den Dungen en grenzend aan de wijk Jacobskamp- is in augustus 2013 in gebruik genomen.

DKV Flash

De korfbalvereniging werd opgericht op 2 oktober 1980. Gedurende al die tijd heeft de vereniging groei doorgemaakt; er wordt al jarenlang aan ruim honderd leden korfbalplezier geboden. Voor  een kleine dorpskern als Den Dungen is dat voor korfbalbegrippen een respectabel aantal, waaraan bestaansrecht ontleend kan worden. Vanuit een visie op de toekomst werd in de aanloop naar nieuwe sportvoorzieningen wel nauwer  samengewerkt met de voetbalverenging. Het was de opmaat naar Sportclub Den Dungen.

Sportclub Den Dungen

De intensieve samenwerking tussen RKVV Den Dungen en DKV Flash  in de aanloop naar de oprichting van een nieuw sportpark heeft er ook toe geleid dat de leden van de beide verenigingen zich begin 2013 positief uitspraken over het samengaan van voetbal- en korfbalvereniging.  Dit maakte het gezamenlijk exploiteren van gebouwen, terreinen en  clubhuis een stuk efficiënter.  We sloegen ook de handen ineen bij de werving van sponsors, bij de organisatie van activiteiten en  op het gebied van informatie en communicatie technologie.  Per 1 juli 2013 is er een nieuwe vereniging opgericht met de statutaire naam “Sportclub Den Dungen”. De doelstelling is kort en treffend “het optimaal sportplezier bieden aan voetballende en korfballende leden” !
Voor de herkenbaarheid en het behoud van de eigen identiteit zullen we de namen en logo’s van VV Den Dungen en DKV Flash in de dagelijkse praktijk blijven gebruiken. 

Onder andere tijdens een jaarlijkse gezellige vrijwilligersbijeenkomst wordt er waardering geuit voor de inzet van alle medewerkers die op velerlei gebied actief zijn binnen voetbal- en korfbalafdeling. Wanneer personen zich op een bijzondere manier verdienstelijk gemaakt hebben voor de vereniging kan men benoemd worden tot erelid of lid van verdienste. Een overzicht van de in verenigingsverband toegekende onderscheidingen:

VV Den Dungen
Ereleden:
1998 Theo van de Wijgert
2011 Hans van Lieshout
2015 Claus Spierings
2017 Mari van Grinsven

Leden van verdienste: 
1977 Herman de Haas
1977 Herman de Laat
1978 Willie Minkels
1989 Mari van Zandbeek
1992 Arnold van Grinsven
1992 Gerard Kastelijn
1992 Tonny van Boven
2008 Rien van den Broek

Groen-witter van het jaar met 'kroon op het werk' sculptuur en tegel in Walk of Fame:
2012 Mari van Grinsven
2013 Theo vd Wijgert
2014 Gerard Kastelijn
2015 Geert Mutsaars
2016 Rienn van de Broek
2017 Henk van Gestel
2018 Cees van Drunen
2019 Marcel van Krieken
2021 Henk Kerste (postuum)
2022 Giel van Emmerik
2023 Gerard van de Heijden

Flash
Ereleden:
Rien van Ewijk
Bep Heijmans

Leden van verdienste:
Gerrie Kerkhof
Rien Meulenbroek
2016 Hannie vd Pol

Flashheld met 'kroon op het werk' sculptuur en tegel in Walk of Fame:
2013 Mariëtte van der Doelen
2014 Marie-José van Vught
2015 Dennis Persoons
2016 Patricia de Kort 
2017 Marion van der Heijden-van Vught
2018 Riky van den Heuvel
2019 Hetty van Grinsven
2022 Fenny Sterks
2923 Elfried van Kessel

Diegenen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Dungense voetbal- en korfbalclub kunnen hiervoor contact opnemen met het secretariaat.